Manufacturers

Opinie

 

Czekamy na Twoje opinie !

Zabezpieczanie przepustów rur stalowych - Ochrona ogniowa

    Zabezpieczenia przepustów rur stalowych jest równie ważne, jak tych wykonanych z rur palnych, a więc tworzyw sztucznych. W takim przypadku jednak metody ochrony są zgoła odmienne. Spotkać można się różnorodnymi rozwiązaniami, dostosowanymi do konstrukcji instalacji oraz w szerokiej rozpiętości cenowej, dostosowanej do potrzeb i możliwości klientów. Jak zabezpiecza się przepusty rur stalowych i jakie możliwości owej ochrony dostępne są na rynku remontowo–budowlanym?

1. Proponowane w tym zakresie rozwiązania opierają się przede wszystkim na stosowaniu różnorodnych impregnatów i farb ognioodpornych. Malowanie dotyczy sfery zewnętrznej rury, jak i wewnętrznej. Intensywność pokrycia oraz jego obszar zależny jest od lokalizacji rury i rozwiązań technicznych.

2. Kolejnym rozwiązaniem, nie występującym raczej samodzielnym, a w połączeniu z opisywanym wyżej, jest otulanie rury wełną mineralną odporną na działanie ognia i wysokich temperatur. Wraz z tym rozwiązaniem stosuje się kolejną dodatkową ochronę – użycie masy ognioodpornej.

3. Ognioochronna elastyczna masa uszczelniająca, występując w wielu różnych rodzajach zależnych od parametrów i przeznaczenia, stosowana jest, jak sama nazwa wskazuje, do uszczelniania ubytków w obrębie rur stalowych oraz miejsc ich przechodzenia. Ognioochronna pęczniejąca masa uszczelniająca ma dodatkową cechę, polegającą na zwiększaniu swojej objętości w obliczu zaistnienia pożaru.

4. Z goła odmienną metodą ochrony są kasety ognioochronne. Stanowią one, niejako zamknięcie istniejących otworów potrzebnych dla instalacji danej rury. Minimalizują szansę na rozprzestrzenienie się ognia. Ich głównym przeznaczeniem są rury wodociągowe oraz kanalizacyjne.

    Każde rozwiązanie dotyczyć może pojedynczych elementów bądź całej instalacji. Najbezpieczniejszym i najrozsądniejszym rozwiązaniem jest połączenie wszystkich wyżej wymienionych metod w celu uzyskania optymalnego poziomu zabezpieczenia przeciwpożarowego. Należy pamiętać, że jest to ochrona wieloletnia i oszczędzanie na niej nie jest najrozważniejszym postępowaniem. Niemniej ważne jest upewnienie się w wyborze właściwej metody bądź metod, gdyż te uzależnione są od budowy danej konstrukcji oraz właściwości samej instalacji. Zabezpieczenie przepustów rur stalowych jest także regulowane prawnie.