Manufacturers

Opinie

 

Czekamy na Twoje opinie !

Pokrycia ogniochronne konstrukcji stalowych - Ochrona ogniowa

    W dobie dzisiejszych czasów za najczęściej stosowane materiały budowlane, bez zastanowienia uznać można różnego rodzaju stal, beton i szkło. Nie wymaga analizy konieczność pokrywanie stali środkami antykorozyjnymi, rzadziej jednak mówi się o pokryciach w zakresie ochrony przed ogniem. A konieczność taka istnieje. Ponadto metody zabezpieczeń w tej kategorii są bardzo różnorodne. Jest to szczególnie ważne, gdyż w obliczu coraz większych konstrukcji stalowych, przeznaczonych dla coraz większej ilości osób, prawo w zakresie ochrony przeciwpożarowej staje się coraz bardziej restrykcyjne. Jakie są więc możliwości i w jakich metodach możemy przebierać?

1. Stosowanie farb pęczniejących. Metoda ta opiera się na rozwoju specjalnej, niezbyt przenikliwej dla ciepła powłoki, w przypadku pojawienia się pożaru. Farba pęczniejąca nie dopuszcza do rozgrzania się metalu, a z pewnością znacznie spowalnia ten proces. Pozwala na to, by konstrukcja nie odkształciła się i nie straciła swoich możliwości nośnych. Farby pęczniejące występują w wielu różnych rodzajach odpowiednich dla każdego elementu stalowego zarówno za zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Niestety mają również swoje wady – w przypadku niewłaściwego przygotowania podłoża, farba pęczniejąca może odpadać i nie spełniać swojej roli nawet w minimalnym stopniu. Ponadto, ograniczenie temperatury ognia w przypadku tej metody, jest stosunkowo wysokie.

2. Natryskowe powłoki ogniochronne na konstrukcje stalowe. Ta metoda ochrony przeciwpożarowej dotyczy wyłącznie elementów konstrukcyjnych znajdujących się wewnątrz budynku. Zasadniczą zaletą tej metody, jest brak trudności w jej zastosowaniu. Niemniej, tak jak w przypadku farb pęczniejących, istnieje ryzyko zmniejszenia bądź całkowitego zaniku ochrony, w przypadku złego przygotowania podłoża.

3. Ostatnimi czasy zainteresowaniem cieszą się płytowe powłoki ognioochronne oraz płyty gipsowo–kartonowe. Oba materiały są bardzo skuteczne, jednakże ich zasadniczą wadą jest brak elastyczności.

    Pokrycia ochronne konstrukcji stalowych w dużej mierze regulowane są prawnie zapisem Ministra Infrastruktury. W stosownym dokumencie odnaleźć można pełne wymagania stawiane przed budynkami o konstrukcji stalowej, ale nie tylko. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, najlepiej jest zapoznać się z owym rozporządzeniem.