Manufacturers

Opinie

 

Czekamy na Twoje opinie !

Zabezpieczanie przepustów przewodów elektrycznych - Ochrona ogniowa

    Zabezpieczenia przepustów przewodów elektrycznych to temat szczególnie istotny w kontekście renowacji w obrębie starego budownictwa jak, na przykład kamienic. Budynki takie obarczone są stropami oraz podłogami wykonanymi z drewna. Niemożna więc zastosować ochrony w postaci wyboru materiałów niepalnych. Ewentualnie konstrukcje takie można niejako „ubezpieczyć” płytami bądź wełną mineralną z gatunku tych niepalnych. Nie daje to jednak pełnej ochrony, jaka miałaby miejsce w przypadku innego materiału wykonania stropu. Jaką, więc ochronę należy zastosować w przypadku zabezpieczenia przepustów przewodów elektrycznych?

1. Najczęściej stosowaną metodą ochrony w przypadku rur palnych (do tych zaliczamy przede wszystkim te, które wykonane są z tworzyw sztucznych, jak PCV), w których zazwyczaj znajduje się okablowanie, jest montowanie produktów z wkładami pęczniejącymi. Mechanizm działania takiego wkładu jest niezwykle prosty: w warunkach zagrożenia ogniowego – pożarach, zaczyna on pęcznieć i zajmować wszystkie wolne przestrzenie, szczelnie otulające ukryte w rurach instalacje. Nie powoduje to oczywiście zupełnej ochrony, jednakże spowalnia rozprzestrzenianie się ognia. W zależności od wybranego produktu opóźnienie wynosi dwie lub więcej godzin.

2. Innym rozwiązaniem w kontekście zabezpieczeń przeciwpożarowych dla instalacji, są opaski i obejmy ognioochronne. Działanie owego zabezpieczenia również opiera się na metodzie pęcznienia. W tym przypadku jednak opaska nie powoduje wypełnienia wolnych przestrzeni, lecz zgniecenie rury palnej. Uniemożliwia to, a z pewnością znacznie hamuje, możliwość oraz szybkość rozprzestrzeniania się płomieni. Ma to również zasadniczy wpływ na przenoszenie się ognia na kolejne kondygnacje budynku.

3. Interesującym rozwiązaniem jest zastosowanie przejść kombinowanych. Metoda ta polega na instalacji kilku rodzajów rur w tej samej lokalizacji. Zestawienie raz rur palnych i niepalnych, niejakie ich zespolenie, obłożenie ognioodporną wełną mineralną i masą ognioochronną może okazać się rozwiązaniem zbawiennym w przypadku pożaru.

 

    Dbałość o ochronę instalacji elektrycznej jest szczególnie ważna ze względu na jej podatność na różnego rodzaju zwarcia, wysokie temperatury czy ogień. Mamy możliwość przebierania w różnorodnych rozwiązaniach w zależności od naszych potrzeb i zdolności finansowej.